Hero Photo

Zagęszczony sok z jabłek czerwonomiąższowych jako innowacyjna aplikacja do produktów o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych produkowanych pod marką Tymbark

Logo UE
PROW 2014 2020 Logo Kolor

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Materiał opracowany przez Grupę Czerwone Jabłko
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

CEL OPERACJI

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu bogatego w naturalne związki barwiące i bioaktywne (zagęszczonego soku z jabłek czerwonomiąższowych) z jednoczesnym znacznym udoskonaleniem technologii produkcji tego soku oraz opracowanie i wdrożenie udoskonalonej technologii uprawy jabłoni o owocach czerwonomiąższowych w gospodarstwach sadowniczych wraz ze znacznie udoskonaloną metodą organizacji i marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzenia do obrotu opracowanego rezultatu operacji.

Przewidywane wyniki

UDOSKONALENIE TECHNOLOGII PRODUKCJI

zagęszczonego soku z jabłek czerwonomiąższowych ograniczających straty substancji bioaktywnych

ZWIĘKSZENIE POPULARNOŚCI

produktów owocowych, co pomoże w poprawie nawyków żywieniowych

WPROWADZENIE TECHNOLOGII UPRAWY

jabłoni odmian czerwonomiąższowych w powiecie limanowskim o specyficznych warunkach terenowych; co wpłynie pozytywnie na środowisko tego regionu

DYWERSYFIKACJA

działalności produkcyjnej przetwórcy i gospodarstw rolnych oraz zwiększenia ich konkurencyjności, co będzie skutkować zwiększeniem ich dochodu

ROZPOWSZECHNIENIE WIEDZY

o jabłkach czerwonomiąższowych w formie publikacji lub wystąpień konferencyjnych zwiększających zainteresowania sektora naukowego, sadowniczego i przetwórczego tym surowcem

PARTNERZY OPERACJI

PARTNERZY OPERACJI – SADOWNICY

STEFAN RYMARCZYK

Szczyrzyc

PAWEŁ PAZDAN

Janowice

JAN DYREK

Łukowica

AKTUALNOŚCI

Webinar podsumowujący projekt
13 września 2023

W dniu 15 marca 2023 odbył się webinar podsumowujący projekt „Zagęszczony sok z jabłek czerwonomiąższowych … Dowiedz się więcej

Patronat dzieci – Grupa Czerwone Jabłko zaprosiła dzieci do sadzenia jabłonek o owocach czerwonomiąższowych
13 czerwca 2022

Badania naukowe dowodzą, że dieta bogata w owoce i warzywa, zawierające liczne składniki odżywcze, może przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym. Z tego właśnie powodu ulepszanie formuł produktów spożywczych poprzez wykorzystanie surowców o wysokiej zawartości związków bioaktywnych ma istotne znaczenie dla zdrowia publicznego.

W przypadku jabłek czerwonomiąższowych zawartość m.in. antocyjanów i kwasów fenolowych o właściwościach antyoksydacyjnych jest wyższa niż w innych odmianach. Wykorzystanie ich do produkcji soku zagęszczonego, a następnie ulepszania formuły produktów spożywczych, w tym soków, sprzyja poprawie nawyków żywieniowych dzięki zwiększaniu ilości składników odżywczych w diecie konsumentów.

Foto Jablka

Co ważne, Operacja jako projekt badawczo-rozwojowy jest wielopłaszczyznowa i wpływa na liczne grupy interesariuszy poprzez takie działania, jak:

ZAKŁADANIE SADÓW
W POWIECIE
LIMANOWSKIM

zasadzenie 6 000 jabłoni o owocach czerwonomiąższowych przyczyni się do zmniejszenia negatywnych skutków erozji, jałowienia gleby i stanowi przeciwdziałanie skutkom suszy, występującym na tych terenach. Drzewa owocowe ponadto zwiększą ilość tlenu emitowanego do atmosfery, co będzie bezpośrednią odpowiedzią na zanieczyszczenie powietrza związane ze zmieniającym się klimatem. Działanie realnie przyczynia się do ochrony środowiska.

wskazana odmiana jabłoni nie występowała dotychczas w okolicach Tymbarku. Wypracowanie w ramach Operacji technik efektywnej uprawy na tych terenach przyczyni się do szerszego wykorzystania jabłoni o owocach czerwonomiąższowych, zaś sadownicy będący partnerami projektu staną się pionierami w tym zakresie. Przyczyni się to do dalszego rozwoju powiatu limanowskiego, słynącego z tradycji sadowniczych, a docelowo również do zmniejszenia śladu węglowego z powodu zmniejszonego zapotrzebowania na sprowadzanie surowca z zagranicy.

ROZWÓJ TECHNOLOGII
UPRAW JABŁONI
O OWOCACH
CZERWONOMIĄŻSZOWYCH

ROZWÓJ
TECHNOLOGII
PRODUKCJI SOKU
ZAGĘSZCZONEGO

poprzez optymalizację procesu tłoczenia zmniejszy się zużycie energii z korzyścią dla środowiska naturalnego. Zwiększone zostanie także wykorzystanie świeżego surowca, zgodnie z ideą „zero waste”. Ponadto opracowanie bardziej efektywnej technologii produkcji zmniejszającej utratę składników bioaktywnych przyczyni się do zwiększenia odżywczości produktów, w których sok zostanie wykorzystany. Zmniejszy się również ślad węglowy dzięki zmniejszeniu objętości soku poprzez jego zagęszczenie, co ma znaczenie w transporcie i magazynowaniu.

zaangażowany Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie w trakcie trwania Operacji będzie weryfikował poziom związków bioaktywnych, na podstawie których będą wdrażane niezbędne optymalizacje, przyczyniające się do rozwoju technologii produkcji soku zagęszczonego.

BADANIA DOTYCZĄCE
POZIOMU ZWIĄZKÓW
BIOAKTYWNYCH

OPRACOWANIE FORMUŁY
PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
O ZWIĘKSZONEJ ILOŚCI
ZWIĄZKÓW BIOAKTYWNYCH

na bazie wszystkich powyższych działań możliwe będzie wypracowanie formuły artykułów spożywczych o bogatszej matrycy odżywczej dzięki wykorzystaniu soku zagęszczonego z jabłek czerwonomiąższowych. Skład produktu, bazujący na naturalnych surowcach przy jednoczesnym zachowaniu składników odżywczych, będzie czynnikiem motywującym kupujących do spożycia, zgodnie z prozdrowotnymi trendami konsumenckimi, których rozwój można obserwować w ostatnich latach.

Foto Sad