PARTNERZY OPERACJI

Tymbark-MWS Sp. z o.o.

TYMBARK Logo

Tymbark jest niekwestionowanym liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce. Historia marki sięga 1936 roku, kiedy to założono pierwszą na Podhalu Spółdzielnię Owocarską, korzystającą z bogatych zasobów sadów jabłkowych. Tradycja sadownicza w tym regionie jest silna do dzisiaj. Liczne inwestycje w zakresie produkcji, rozwoju sieci dystrybucji oraz budowania świadomości marki doprowadziły do maksymalnego rozwoju, zmieniając lokalnego producenta w największy podmiot na rynku napojowym w Polsce. Jednocześnie Tymbark podejmuje liczne działania przyczyniające się do ochrony środowiska i łagodzenia zmian klimatu.

Marka od lat jest wyróżniana nagrodami i wysokimi miejscami rankingowymi w konkursach branżowych, promujących najlepsze produkty na rynku krajowym.

Soki, nektary i napoje Tymbark cechuje wysoka jakość dzięki wykorzystaniu w produkcji starannie wyselekcjonowanych dojrzałych owoców i warzyw. Surowiec jest uprawiany i przekazywany przez sprawdzonych i doświadczonych dostawców, spełniających wysokie standardy jakościowe.

Od 1999 roku marka wchodzi w skład Grupy Maspex Wadowice, będącej jedną z największych firm spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej i największą na rynku polskim. Grupa należy do Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) Food.

Więcej informacji na www.tymbark.com

EIT Food CLC North-East Sp. z o.o.

EIT Food EU

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) Food to inicjatywa zrzeszająca największych przedstawicieli rynku rolno-spożywczego w Europie i promująca współpracę w ramach tzw. Trójkąta Wiedzy i Innowacji obejmującego przedsiębiorstwa, uczelnie i instytuty badawcze. Jej celem jest dążenie do bardziej zrównoważonej produkcji w sektorze żywnościowym, a przez to również zwiększenie zaufania konsumentów do produktów spożywczych z uwzględnieniem ich wpływu na zdrowie. EIT Food skupia się na edukacji, promowaniu przedsiębiorczości, a także wdrażaniu innowacji w całym łańcuchu wartości sektora żywnościowego.

Organizacja posiada 5 biur regionalnych (tzw. centrów kolokacji) w Europie, ułatwiających kooperację partnerów i wzmacnianie rozwoju regionalnego ekosystemu innowacji w branży rolno-spożywczej. Jednym z centrów kolokacji jest EIT Food CLC North-East z siedzibą w Warszawie, obejmujące kraje nordyckie oraz kraje z Europy środkowo-wschodniej.

Więcej informacji na www.eitfood.eu

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

PAN

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie prowadzi interdyscyplinarne badania wyjaśniające mechanizmy oddziaływania środowiska, w tym żywności, na jakość życia człowieka i dobrostan zwierząt. W Instytucie funkcjonują Centra Doskonałości, międzynarodowe CENEXFOOD i krajowe BIOANIREP, a projekt WELCOME2 ERA Chair (Horyzont2020) wykreuje kolejne w obszarze nutrigenomiki. Instytut posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego i jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT Food - partnerstwa nauki i biznesu na rzecz tworzenia innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Posiadane logo „HR Excellence in Research” gwarantuje najwyższe standardy polityki kadrowej.

Działalność naukowa Instytutu to biotechniki i biotechnologia rozrodu; interakcje pomiędzy składnikami żywności a organizmem człowieka; doskonalenie wartości odżywczej żywności; nowatorskie narzędzia diagnostyczne; zrównoważona akwakultura i ochrona bioróżnorodności.

Badacze Instytutu corocznie publikują około 150 prac w najlepszych czasopismach i regularnie pojawiają się w rankingach najbardziej wpływowych naukowców świata. Zespoły naukowe Instytutu korzystają z metodycznego i infrastrukturalnego wsparcia laboratoriów typu Core facility, m.in. Biologii Molekularnej, Analizy i Obrazowania Komórek i Tkanek, Sensoryki Żywności, Metabolomiki i Proteomiki. Instytut posiada Stację Badawczą w Popielenie, w której prowadzone są badania z udziałem lokalnych ras bydła oraz hodowanego tam od ponad 70 lat konika polskiego.

Jednym ze strategicznych celów Instytut jest przełożenie wyników badań na rozwiązania i innowacje istotne z punktu widzenia partnerów przemysłowych, przy jednoczesnym zachowaniu spójności priorytetów badawczych z socjoekonomicznymi potrzebami kraju i regionu. W ramach platformy wymiany wiedzy i doświadczeń Instytut dostarcza indywidualne rozwiązania z zakresu medycyny, weterynarii, hodowli zwierząt i technologii żywności, oferując najwyższej jakości ekspertyzy, szkolenia i analizy wraz z dostępem do specjalistów i nowoczesnej aparatury badawczej. Instytut posiada tytuł „Popularyzatora Nauki” przyznany przez Polską Agencję Prasową i Ministerstwo Nauki.

Więcej informacji na www.pan.olsztyn.pl

PARTNERZY OPERACJI – SADOWNICY

STEFAN RYMARCZYK

Szczyrzyc

PAWEŁ PAZDAN

Janowice

JAN DYREK

Łukowica