Webinar podsumowujący projekt

W dniu 15 marca 2023 odbył się webinar podsumowujący projekt „Zagęszczony sok z jabłek czerwonomiąższowych jako innowacyjna aplikacja do produktów o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych produkowanych pod marką Tymbark”. Spotkanie organizowane zostało przez Grupę Operacyjną Czerwone Jabłko.

Głównym celem projektu było opracowanie zagęszczonego soku z jabłek czerwonomiąższowych oraz opracowanie i wdrożenie udoskonalonej technologii uprawy jabłoni o owocach czerwonomiąższowych w gospodarstwach sadowniczych. Cele szczegółowe obejmowały porównanie właściwości prozdrowotnych surowca, półproduktu, koncentratu i wytłoków z jabłek czerwonomiąższowych i z jabłek jasnych standardowych, określenie zależności między poziomem związków bioaktywnych i właściwości biologicznych a etapem produkcji zagęszczonego soku, zastosowanie wyników badań w warunkach produkcyjnych, określenie czasu przechowywania w warunkach przyspieszonych i rzeczywistych, nasadzenia i uprawa jabłoni o owocach czerwonomiąższowych oraz patronat dzieci ze szkół w Szczyrzycu i Łukowicy.

Podczas webinaru profesor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Wiesław Wiczkowski  przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez kierowany przez niego zespół.  

W prezentacji pt. „Charakterystyka składu i zawartości substancji bioaktywnych  oraz właściwości prozdrowotnych jabłek czerwonomiąższowych oraz produktów z nich uzyskanych” obszernie omówiono porównanie wartości odżywczych oraz prozdrowotnych jabłek jasnych i jabłek czerwonomiąższowych.

Wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania zostały zrealizowane. Projekt zakończył się zgodnie z planem w dniu 31 marca 2023, a już w tym roku sadownicy z zasadzonych podczas trwania projektu 6000 drzewek  zebrali 4 tony jabłek czerwonomiąższowych.